چادر گاج افغانی

چادر گاج افغانستانی، از جمله نقش آفرینی زنان افغانستان است که به عنوان هویت ملی کشور به شمار می رود.

کشور افغانستان جز کشورهای مسلمان منطقه است که در این میان وجود اعتقادات مذهبی و همچنین حاکم بودن زندگی سنتی سبب شده است تا زنان این کشور اهمیت زیادی برای پوشش و لباس داشته باشند.

چادر گاج افغاستانی از جمله ملزوماتی است که زنان افغانستان از آن استفاده می کنند. چادر گاج افغانستانی نماد هویت زنان افغانستان است. در خامک انواع مدل چادر گاج را مشاهده می نمایید و شما می توانید به آسانی خرید نمایید.