لباس گند افغانی

 

وقتی لباس گند گفته می شود شامل سه تکه می شود: چادر، پیراهن و شلوار. چادر در این لباس به شکل یک شال بلند و یا یک روسری مربع خیلی بزرگ می باشد که در اطراف آن مهره دوزی یا سوزن دوزی شده است. پیراهن این لباس، آستین های بلندی دارد و در انتهای آستین ها تزئینات هنری انجام شده است. بزرگی دامن این پیراهن از لحاظ طول، تا دوازده متر هم می رود. تزئینات هنری لب دامن با لب آستین و شلوار هماهنگ می باشد.

در این نوع لباس با توجه به جو آب و هوایی افغانستان که سرد و کوهستانی می باشد، از پارچه های ضخیم استفاده می شود. پارچه های استفاده شده معمولا کتان، مخمل و یا قناویز می باشد.

این لباس ها به دو روش تولید می شوند: روش سنتی و روش ماشینی. روش سنتی آن به صورت دستی توسط زنان ولایات مختلف ساخته می شوند. زنان ولایت غزنی در افغانستان نسبت به این تولید، بسیار فعال هستند. برای تولید لباس های دست دوز، نزدیک یک ماه زمان نیاز دارد.

هنر های مختلفی در تولید لباس های گند افغانی به کار برده می شود. از جمله ی این هنرها خنجر دوزی، گراف دوزی، پخته دوزی، چکن دوزی، سکه دوزی و شیشه کاری می باشد.

گند آریانا سعید کد KH-01003

1,299,000 تومان

لباس گند افغانی پسته ای کد KH-01002

1,979,000 تومان

لباس گند افغانی سبز کد KH-01001

1,979,000 تومان

لباس گند افغانی صورتی کد KH-01004

979,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01024

1,129,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01025

1,739,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01026

1,129,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01029

949,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01030

999,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01031

1,049,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01040

1,259,000 تومان

لباس گند افغانی کد KH-01041

1,079,000 تومان