پیراهن و تنبان لباسی محلی است که در مناطق  مختلف جهان پوشیده می شود. این لباس شامل یک لباس دامن دار است که معمولا تا زانو می باشد و همچنین شلواری گشاد که معمولا با یک بند بسته می شود.

طرح یقه ی آن مدل های مختلفی می باشد. گاهی اطراف یقه ی آن سوزن دوزی هایی مثل خامک دوزی کار می شود. مدل های مختلف یقه برای این لباس دوخت می شود.  در خامک شما می توانید پیراهن تنبان های افغانی جدید را مشاهده نمایید.

پیراهن تنبان کد KH-14011

519,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-01014

449,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-01016

449,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-01027

279,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-01028

309,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14001

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14002

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14003

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14004

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14005

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14006

389,000 تومان

پیراهن تنبان دوخته نشده کد KH-14007

389,000 تومان